آیت الله حائری شیرازی - ملت بیدار آنلاین

دختر آیت‌الله حائری‌شیرازی: رویکرد پدر در فتنه‌ها روشنگری بر اساس مواضع رهبری بود

در ماجرای فتنه سال ۱۳۸۸، حاج آقا، چون رهبری را تنها دیدند، آن نامه معروف را در دفاع از ایشان نوشتند و بار‌ها در رسانه‌های مختلف اعم از رادیو و تلویزیون مصاحبه کردند. واقعاً در آن قضیه، تمام قد از رهبری دفاع کردند.

بالا