آیت‌الله اراکی - ملت بیدار آنلاین

آیت‌الله اراکی: اصول الهی اسلام برای اداره جامعه، عقلانی است

رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت با بیان اینکه اصول الهی اسلام برای اداره جامعه عقلانی است، گفت: باید مبانی و اصول حکمرانی خود را به جامعه علمی و مردم عرضه کنیم تا بر مبنای آن به سیاست‌گذاری فرهنگی بپردازیم.

آیت‌الله اراکی: اصول الهی اسلام برای اداره جامعه عقلانی است

رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت با بیان اینکه اصول الهی اسلام برای اداره جامعه عقلانی است، گفت: باید مبانی و اصول حکمرانی خود را به جامعه علمی و مردم عرضه کنیم تا بر مبنای آن به سیاست‌گذاری فرهنگی بپردازیم.

بالا