• آیا سربازی برای مشمولان دکتری حذف می شود؟

    رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی گفت: غفلت از ظرفیت‌‌ها در واقع هدر رفت سرمایه‌های عظیم در راستاى امور دفاعی، اقتصاد، صنعت، پیشرفت و آبادانی کشور است.