آژاکس - ملت بیدار آنلاین

رأی‌الیوم: نسخه ۲۰۲۲ عملیات «آژاکس» علیه ایران کلید خورده است

یک روزنامه فرامنطقه‌ای عربی با انتشار یادداشتی، با افشای پشت پرده اغتشاشات کنونی در ایران نوشت سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس به طور مشترک، نسخه ۲۰۲۲ عملیات «آژاکس» را علیه جمهوری اسلامی ایران کلید زده‌اند.

رأی الیوم: نسخه ۲۰۲۲ عملیات «آژاکس» علیه ایران کلید خورده است

یک روزنامه فرامنطقه‌ای عربی با انتشار یادداشتی، با افشای پشت پرده اغتشاشات کنونی در ایران نوشت سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس به طور مشترک، نسخه ۲۰۲۲ عملیات «آژاکس» را علیه جمهوری اسلامی ایران کلید زده‌اند.

روزنامه قطری: نسخه ۲۰۲۲ عملیات «آژاکس» علیه ایران کلید خورده است

یک روزنامه فرامنطقه‌ای عربی با انتشار یادداشتی، با افشای پشت پرده اغتشاشات کنونی در ایران نوشت که سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس به طور مشترک، نسخه ۲۰۲۲ عملیات «آژاکس» را علیه جمهوری اسلامی ایران کلید زده‌اند.

بالا