آنکارا: امیدوار به صدور مجوز فروش اف-۱۶ به ترکیه هستیم | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین