آموزش مجازی - ملت بیدار آنلاین

یک دانشگاه ایران علیه اقدام متحجرانه طالبان

​رئیس پژوهشکده آموزش باز و از راه دور دانشگاه پیام نور افزود: آمادگی داریم دختران افغانستانی که از تحصیلات آکادمیک محروم شده‌اند را زیر پوشش آموزش مجازی و از راه دور قرار دهیم تا از نعمت تحصیلات محروم نشوند.

بالا