آمریکا ۵۰ شخصیت روس را تحریم کرد | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین