آمریکا و اروپا دیگر مثل گذشته نمی‌توانند امیال خود را پیاده کنند | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین