آمریکا در مناطق مرزی عراق و سوریه دنبال چیست؟ | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین