آمریکایی‌ها بیشترین حقارت دریایی را داشته‌اند - ملت بیدار آنلاین

آمریکایی‌ها بیشترین حقارت دریایی را داشته‌اند

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه توان دریا‌پایه آمریکا بالاترین تجلی توان نظامی آن‌هاست، اما بیشترین حقارت دریایی را هم داشته‌اند، گفت: آمریکایی‌ها از ایران به دادگاه لاهه شکایت کردند که شکایت آن‌ها حاوی ۱۱۰ هزار صفحه است.

بالا