آغاز آسفالت ریزی معابر ۹ روستای بخش پیرسلمان اسد آباد | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین