آسیب های اجتماعی - ملت بیدار آنلاین

پژوهش های میدانی شاهراه برون رفت از آسیب های اجتماعی است/ راه اندازی کارگروه رصد آسیب های اجتماعی در استان البرز

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز از تشکیل کارگروه رصد آسیب های اجتماعی در استان البرز خبر داد و گفت: نتایج حاصل از پژوهش های میدانی بدست آمده نقشه راه برای برون رفت از آسیب های اجتماعی است.

بالا