آزمون دستیاری در تاریخ مقرر برگزار می‌شود مگر دیوان حکم جدیدی صادر کند | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین

آزمون دستیاری در تاریخ مقرر برگزار می‌شود مگر دیوان حکم جدیدی صادر کند

رئیس کمیته آموزش و پژوهش پزشکی مجلس با اشاره به نشست امروز این کمیته در خصوص موضوع تقاضای تعویق آزمون دستیاری پزشکی، گفت: نتیجه جلسه امروز که با حضور طرفین برگزار شد، این بود که آزمون دستیاری در تاریخ مقرر برگزار می‌شود مگر دیوان حکم جدیدی صادر کند.