آزادی مادران زندانی - ملت بیدار آنلاین

آزادی ۱۴۰ مادر از بند زندان

رییس مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج سازمان زندان‌ها گفت: در مجموع سه پویش پیشین، ۳ میلیارد و ۲۷ میلیون به صورت نقدی به مادران زندانی کمک و ۱۴۰ نفر آزاد شدند.

بالا