آزادسازی بیش از ۸۵ هزار متر مربع از اراضی مرغوب زراعی دماوند با ورود دادستانی - ملت بیدار آنلاین

آزادسازی بیش از ۸۵ هزار متر مربع از اراضی مرغوب زراعی دماوند با ورود دادستانی

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند از قلع و قمع ۱۵۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی زراعی روستای «اوچونک» در این شهرستان خبر داد و گفت: در مجموع بیش از ۸۵ هزار متر مربع از اراضی مرغوب زراعی دماوند با ورود دادستانی آزادسازی شد.

بالا