• شیوه‌های رفع ‌کمبود ۱۵ هزار مگاواتی تولید برق‌ و حذف جداول خاموشی

    مدیرعامل توانیر گفت: سال گذشته فاصله ۱۵ هزار مگاواتی بین تولید و مصرف ایجاد شد که باید تولید افزایش می‌یافت و مصرف مدیریت می‌شد در این راستان تلاش شد چندین راهکار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از شهریور پارسال در دستورکار قرار دهیم تا فاصله ۱۵ هزار مگاواتی جبران شود.