آرایشی - ملت بیدار آنلاین

شناسایی و جمع آوری ۱۲۰۰ محصول آرایشی و بهداشتی غیر مجاز/ عوارض خطرناک فرآورده‌های غیرمجاز

مدیرکل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی اظهار کرد: فرآورده های آرایشی و بهداشتی دارای بازار و تجارتی جذاب در سراسر جهان است به این دلیل که هر فرد از بدو تولد با انواع محصولات بهداشتی مواجه است.

بالا