آذربایجان غربی - ملت بیدار آنلاین

جلال زاده: شاهد تحرکات آشوب‌طلبانه در هیچ یک از شهرهای استان آذربایجان غربی نیستیم

یک عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی گفت که امروز در هیچ یک از شهرهای استان آذربایجان غربی شاهد تحرکات آشوب‌طلبانه نیستیم و مردم ‌در تمام شهرهای این استان به زندگی عادی خود ادامه می‌دهند.

بالا