آخرین وضعیت ناباروری در ایران/ گردش مالی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی غربالگری نوزادان! | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین

آخرین وضعیت ناباروری در ایران/ گردش مالی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی  غربالگری نوزادان!

رئیس کمیته جمعیت و سرمایه اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:‌این حرف‌هایی که بتوانیم از ناباروی پیشگیری کنیم اصلا در ساختار حکومتی ما وجود نداشته است؛ یعنی هدف این نبوده که یک نوعی جمعیت را به باروری تشویق کنیم.

آخرین وضعیت ناباروری در ایران/ گردش مالی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی غربالگری نوزادان!

رئیس کمیته جمعیت و سرمایه اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:‌ این حرف‌هایی که بتوانیم از ناباروری پیشگیری کنیم اصلا در ساختار حکومتی ما وجود نداشته است؛ یعنی هدف این نبوده که جمعیت را به باروری تشویق کنیم.