آخرین وضعیت اتباع خارجی با حضور وزیر کشور بررسی می شود | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین