آخرین مرحله بررسی بودجه ۱۴۰۱ زمینه شفاف‌سازی پیرامون طرح ساماندهی کارکنان دولت را فراهم کرد/تصویب این طرح گامی بلند در جهت رفع تبعیض در نظام اداری و استخدامی کشور است | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین

آخرین مرحله بررسی بودجه ۱۴۰۱ زمینه شفاف‌سازی پیرامون طرح ساماندهی کارکنان دولت را فراهم کرد/تصویب این طرح گامی بلند در جهت رفع تبعیض در نظام اداری و استخدامی کشور است

رئیس کارگروه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس، با یادآوری اینکه در آخرین نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در صحن، بستری برای بحث و گفتگوی عمیق پیرامون اهمیت طرح ساماندهی کارکنان دولت فراهم شد از تصویب آن به عنوان گامی در جهت رفع تبعیض و فساد در نظام اداری‌واستخدامی کشور یاد کرد.