آتن راهزنی دریایی کرده است/ ایران دفاع مشروع را حق خود می داند - ملت بیدار آنلاین

آتن راهزنی دریایی کرده است/ ایران دفاع مشروع را حق خود می داند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس تاکید کرد: کشورها بدانند ایران اجازه هیچ تعرضی را به منافع کشور و ملت نمی دهد از این رو برای آنکه اقتدار خود را نشان دهیم از هر وسیله مشروع برای دفاع از حقوق خود استفاده می کنیم.

بالا