• آبشخور ایده کاهش بودجه دفاعی و خلع سلاح ایران، غرب است

    عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: هر قدر ما در زمینه تقویت بنیه نیروهای مسلح کوتاه بیاییم دشمنان به همان مقدار جلو آمده و از تضعیف ایران کوتاه نخواهند آمد؛ عقل حکم می‌کند در مقابل دشمنان، تمام بخش‌‌ها را ارتقاء داده و با قدرت جلو برویم.