آبخیزداری در تویسرکان - ملت بیدار آنلاین

مجوز معدن بالادست سد سرابی تویسرکان تمدید نمی‌شود

فرماندار تویسرکان با اشاره به اینکه طبق دستور کتبی مدیرکل منابع آب همدان به سازمان صمت مجوز معدن بالادست سد مخزنی سرابی به هیچ وجه تمدید نمی‌شود گفت: ما هم بر همین مبنا پیگیری می‌کنیم با انقضا مدت بهره‌برداری، معدن بالادست سد مخزنی سرابی تعطیل شود.

بالا