آئین پاکسازی رود دره دارآباد برگزار می شود | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین